Termeni si condiții

 

Definiţii 

  

Când spunem “noi”, “a€œl nostru”, “€œplatforma”, “€œlatimp”, “€œlatimp.com”, €”lati.mp”, “serviciul/serviciile”, “€œsiteul”, “€œwebsite”, “€œsite”, “€œcompanie” ne referim la firma SC RP NET MEDIA SRL; Str Mihnea Vodムnr 18/5 Satu Mare; care gestioneazムactivitatea. Când spunem “€œtu/tine”, “dumneavoastrピ, “€œvizitator”, “membru”, “utilizator” ne referim la utilizatorii serviciului nostru indiferent cムsunt înregistraţi sau doar vizitează paginile siteurilor din rețeaua noastrăƒ.  

  

Noi gestionăƒm platforme cu ajutorul căƒrora prestăƒm servicii căƒtre tine prin intermediul siteului http://www.latimp.com sau a altor domenii din rețea. 

  

Acceptarea și modificarea Termenilor și Condiţiilor

 

Prezenții Termeni și Condiții reglementează utilizarea acestui site și a platformei latimp. Utilizarea acestui site presupune acordul dumneavoastrムși acceptarea în întregime a prezenților Termeni și Condiții și a Politicii de Confidențialitate. Dacムnu sunteți de acord cu ele, sau le considerați nerezonabile, va rugăƒm sムnu utilizați/accesați platforma.  

  

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, utilizatorul îsi dムacordul pentru a primi mesaje și newslettere, SMS-uri la adresa de email, respectiv la numărul de telefon indicate la crearea contului. 

 

Latimp împreună cu toate siteurile din rețea pot să actualizeze prezentii Termeni și Condiții în orice moment. Atunci când se va face, se va actualiza data modificării de pe această pagină, și putem să vă notificăm aceasta printr-un email. Recomandăm Utilizatorilor să consulte periodic această pagină pentru a studia modificările, aceștia înțelegând și fiind de acord că sunt singurii responsabili pentru citirea periodică a Termenilor și Condițiilor și pentru cunoașterea modificărilor pe care aceștia le-au suferit. 

Continuarea utilizăƒrii siteului dupムce se posteazムmodificăƒri ale Termenilor și Condițiilor și ale Politicii de Confidențialitate presupune acceptarea decăƒtre dumneavoastrムa acestor modificăƒri. 

  

Aspecte generale 

 

Platforma latimp oferă utilizatorilor : 

   

Dreptul de autor 

 

Compania deține drepturi de proprietate intelectuală asupra mărcii înregistrate “€œlatimp”, dar fără a se limita, și asupra: logo, elemente de design, grafica, interfețe vizuale, codul software, conținutul și alte elemente componente ale siteului latimp și toate siteurile din rețea. Toate acestea sunt protejate de legile care guvernează dreptul de autor și dreptul asupra proprietății intelectuale. 

 

În scop necomercial, în cazul în care, doriți să utilizați logoul sau alte elemente grafice trebuie să folosiți  formatul lor original, fără a le modifica, iar în cazul conținutului acestea va trebui să fie clar delimitat, și să i se citeze sursa. În niciun caz nu veți putea reproduce, duplica, copia sau exploata în vreun fel material de pe acest site în scopuri comerciale fără acordul nostru scris. 

Nerespectarea acestor condiții se pedepsește conform legii în vigoare. 

 

Atunci când urcați conținut pe site (poze, video, text, etc.), vă asumați că dețineți/respectați toate drepturile de autor pentru acest conținut, pentru care acordați totodată siteului nostru dreptul de utilizare, neexclusiv, cu titlu gratuit, irevocabil, nelimitat în timp, și la nivel global.  

 

Norme de utilizare 

 

Utilizarea acestui site nu este permisă minorilor care nu au împlinit încă vârsta de 13 ani. Pentru ca minorii sub aceastasta vârstă să poată beneficia de serviciile puse la dispoziție prin intermediul platformei, recomandăm ca utilizarea acesteia să fie făcută de către părinți/tutori. 

 

Functile acestui site sunt disponibile pentru utilizatori după ce aceștia și-au creat contul, și acesta a fost validat. Validarea pesupune introducerea în aplicație a codului de confirmare primit prin SMS de către utilizator la numărul indicat de acesta sau prin confirmarea adresei de email folosită în momentul efectuării unei programări sau înregistrare propriuzisa. 

 

Utilizând acest site puteți să vă faceți programări de servicii, să vă rezervați un loc în cadrul unui eveniment, deci veți influența în mod direct activitatea/programul celor cu care interacționați. După efectuarea unei programări, veți primi o informare asupra acesteia, iar intervalul orar ales din programul prestatorului vă va fi dedicat. Înțelegem importanța timpului dumneavoastră, iar platforma a fost gândită tocmai pentru ca acesta să nu fie irosit. În anumite situații, din motive obiective pot să apară modificări în agenda prestatorilor.  Latimp nu își asumă nicio responsabilitate referitor la modificările apărute în programul prestatorilor (întârzieri, lipsă disponibilitate, etc.). 

  

Vă rugăm să utilizați platforma în mod RESPONSABIL, și în scopurile pentru care a fost creată. În cazul în care, din orice motive, decideți că nu mai doriți/nu mai puteți beneficia de un serviciu pentru care ați efectuat o programare, vă rugăm să anulați/solicitați cât mai repede posibil anularea programării respective. În cazul în care această regulă nu este respectată,  prestatorul vă poate marca corespunzător în sistem.   

 

Utilizatorul este singurul răƒspunzăƒtor de informațiile pe care le posteazムși de consecința postăƒrii sau publicăƒrii lor. În cazul în care utilizatorul dorește modificarea unor informații introduse anterior o poate face atât accesând contul propriu, cât și solicitând prin email departamentului de suport la adresa suport-ro@latimp.com

 

Utilizatorul se obligă să nu posteze conținut cu caracter obscen, violent, cu conotații sexuale, sau care contravine legislației în vigoare, și să nu efectueze solicitări de servicii pe care nu dorește să le folosească. 

 

Abuzul/nerespectarea celor de mai sus duce la blocarea accesului, ștergerea contului sau interzicerea accesului pentru totdeauna, fără a fi necesară vreo notificare sau explicație din partea noastră. 

 

Limitarea răspunderii

 

Acest site este oferit "așa cum este", făƒrムgaranții expliciteƒ sau implicite. Latimp și toate siteurile din rețea depun toate eforturile rezonabile pentru a asigura  accesibilitatea continuă a siteului, a tuturor funcționalităților și acuratețea informațiilor prezentate pe site, dar nu pot garanta acestea în procent de 100%. 

 

Limitarea răspunderii și a garanțiilor se extinde și asupra angajaților, agenților, subsidiarelor, subcontractorilor sau succesorilor noștri. 

 

Ύn niciun caz latimp și toate siteurile din rețea nu vor fi pasibili pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, speciale punitive sau de consecintムce rezultムdin orice:  

 

Latimp nu este un arbitru între prestatorii de servicii și clienți. Platforma pune la dispoziția consumatorilor servicii pe care aceștia le pot folosi și aplică regulile acceptate în Termeni și Condiții. Orice problemă care apare în legătură cu serviciile solicitate/de care ați beneficiat va fi rezolvată exclusiv direct între dumneavoastră și furnizorul resptectiv de servicii. Sugerăm în prima fază soluționarea acestor probleme pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil aveți posibilitatea să recurgeți și la celelalte modalitățile legale cunoscute, printre care : reclamațiile făcute în scris la A.N.P.C., reclamații la organismul tutelar a prestatorului, instanța de judecată , etc. 

 

Competență judecatorească și legalitate 

 

Prezenții Termeni și Condiții au la bază legislația în vigoare din țara unde prestatorul / compania își are sediul. Pentru toate neînțelegerile referitoare la prezenții Termeni și Condiții și la interpretarea acestora se va încerca în prima fază soluționarea pe cale amiabilă. În cazul în care soluționarea nu este posibilă în mod amiabil, litigiile vor fi soluționate de către instanța competentă din jurisdicția în care se află sediul nostru. 

  

Dacă vreo clauză a prezenților Termeni și Condiții este găsită ca și nelegală sau neaplicabilă de către o instanță, aceasta nu va afecta aplicabilitatea celorlalte clauze. 

  

Restricționarea accesului la platformă  

 

Ne rezervăm dreptul de a suspenda/opri accesul oricărui utilizator, în cazul în care acesta a încălcat una sau mai multe dintre prevederile acestui document.  

  

Caracterul conținutului postat 

 

Pe platforma latimp este interzisă publicarea oricărui conținut cu caracter obscen, licențios, sau pe subiecte legate de arme, droguri sau comportamente sexuale deviante. Latimp  face eforturi pentru a modera tot conținutul publicat în cadrul platformei, dar nu are obligația de a monitoriza informația pe care utilizatorii o introduc în platformă, și nici de a căuta în mod activ informații/activități cu aparență nelegală. Utilizatorul înțelege că este singurul responsabil pentru consecințele publicării acesteia, printre care se pot enumera ștergerea conținutului, oprirea accesului, raportarea la organele competente, etc.    

 

Sesizări 

 

Utilizatorii pot să ne trimită solicitări, sesizări, plângeri la adresa Sesizări . În cazul trimiterii unei sesizări, vă rugăm ca aceasta să fie exprimată cât mai clar, concis și detaliat, ținând cont că spațiul alocat acesteia este limitat din motive de funcționalitate.   

 

Cesionarea 

 

Latimp poate transfera, sub-contract sau executa în orice alt mod drepturile și / sau obligațiile prevăƒzute în acești termeni și condiții făƒrムa vムnotifica și fără a vă obține consimtăƒmântul.  

Dumneavoastră nu vă puteți transfera, sub-contract sau delega drepturile și / sau obligațiile în cadrul acestor termeni și condiții. 

  

  

Actualizat în 13.10.2014